ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά από 4 έως 6,5 χρονών !
Τι είναι η μουσικοκινητική αγωγή ?
Η μουσικοκινητική αγωγή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μία από τις σημαντικότερες μεθόδους, για να έρθει το παιδί σε πρώτη επαφή με τη μουσική, το ρυθμό και την κίνηση.

Η μουσικοκινητική αγωγή δίνει την δυνατότητα στα παιδιά :

  • Να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα και να παίξουν μαζί τους
  • Να έρθουν σε επαφή με τον ρυθμό και τη μελωδία
  • Να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες
  • Να καλλιεργήσουν την φαντασία τους μέσα από μουσικά-ρυθμικά παιχνίδια
  • Να βελτιώσουν τις γνωστικές-γλωσσικές τους ικανότητες
  • Να κοινωνικοποιηθούν μέσα σε ένα ευχάριστο ομαδικό μουσικό περιβάλλον

…………………και κυρίως να περάσουν όμορφα !!!