Ανώτερα Θεωρητικά

Οι σπουδαστές Ανώτερων Θεωρητικών έχουν τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών (Πτυχίο – Δίπλωμα) μετά από απολυτήρια επιτυχή εξέταση που διενεργείται από  επιτροπή του Υπουργείο Πολιτισμού.

Διδάσκονται και οδηγούνται στην απόκτηση Πτυχίου με την σειρά που εμφανίζονται παρακάτω :

  • Ωδική, Αρμονία
  • Ενοργάνωση πνευστών οργάνων
  • Αντίστιξη
  • Φυγή

Διδάσκονται και  οδηγούνται σε απόκτηση Διπλώματος οι σπουδαστές της Σχολής Σύνθεσης.

Καλή Μουσική Χρονιά

Εγγραφές όλο το έτος!

210 60 41 148 

690 755 77 51 

voice, sms, viber
e-mail:  hxogenesh@gmail.com